אגף קרקעות ואגודות שיתופיות

 יו"ר האגף: עו"ד עמית יפרח

 מנהלת לשכה: ורדה בואבי


      6086307 -03

 

    amit@tmoshavim.org.il

 

    varda@tmoshavim.org.il

 

 

  

כתובת מקצועית ומרכזית אשר מובילה נאמנה את המרחב הכפרי מול השלטון המרכזי בכל ענייני הקרקע וניהול אגודה שיתופית.
האגף מלווה את המושבים בוועדות השונות של משרד החקלאות וממ"י – ועדת פרוגרמות, ועדת השכרות, ועדת קרקעות עליונה וכד'. כמו כן דואג לשמור ולעקוב אחר זכויות האגודות וחבריהן בכל המוסדות השונים וללוות את האגודות בבעיות המתעוררות  ובנושאים במחלוקת מול גורמים הקשורים למרחב הכפרי.

 

זכויות המגורים בנחלה

 

האגף מתרכז כעת ביישום החלטות מנהל ובייחוד בהחלטה 1155 המטפלת בזכויות המגורים בנחלה.

כמו כן בנחלה קיימות זכויות נוספות כגון: פעילות לא חקלאית בהתאם להחלטה 1101 המסדירה את יכולותיו של בעל הנחלה לקיים תעסוקה חלופית בנחלה.

 

החלטה 1155 אושרה על ידי בג " צ כבר ביוני 2011, אולם בעלי נחלות רבים עדיין מתקשים למצות את הזכויות שאמורה החלטה זו להעניק להם , וביניהן האפשרות לפצל נחלה , האופציה להשכיר בתי מגורים בנחלות וביטול חובת הרצף הבין דורי - וזאת עקב חסמים בירוקרטיים שונים .

גם החלטה 1101 שאושרה באותו מועד על ידי בג " צ מעוררת אי ודאות לא מועטה וסימני שאלה סביב אילו שימושים מותרים בנחלה ואילו אסורים , וחברי מושב רבים זקוקים לעזרה על מנת לשפר את מצבם מחד , ומאידך לא לעבור על החוק .

אגף קרקעות ואגודות שיתופיות מקפיד על נגישות מלאה לכל חברי המושבים באשר למיצוי הזכויות בנחלה , הן בטלפון והן בדוא " ל .

 

 

ניהול ושיווק האתר: Exactive Marketing      

 

 נחלה

 

  • |
  • © 2012 כל הזכויות שמורות לתנועת המושבים
  • |
  • מונסייט בניית אתרים